GMINNE PRZEDSZKOLE W RUSOCINIE

STRONA GŁÓWNA

O NAS

GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

KADRA PRZEDSZKOLA

ZAJĘCIA

PROGRAMY

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

NAPISZ DO NAS

przedszkolerus@wp.pl

 

Nasze przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-16-30.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia się następująco:

 

6.30 - 8.15 schodzenie się dzieci, zajęcia i zabawy dowolne, praca wyrównawcza, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne

8.15 - 8.30 śniadanie

8.30 - 12.00 zajęcia realizowane w oparciu o podstawę programową, program wychowania, plany nauczania, zajęcia na powietrzu, spacery, wycieczki, zajęcia dowolne, zabawy ruchowe i zajęcia dodatkowe

12.00 - 12.30 przygotowanie do obiadu, obiad

12.30 - 14.00 odpoczynek, leżakowanie, zajęcia i zabawy inicjowane przez nauczyciela, zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców

14.00 - 14.20 podwieczorek

14.20 - 16.30 zabawy w kącikach zainteresowań, praca wyrównawcza

 

Ponadto w naszym przedszkolu na życzenie rodziców organizujemy zajęcia dodatkowe poza podstwą programową. O ich charakterze i potrzebie decydują rodzice na pierwszym ogólnym zebraniu, natomiast dyrektor placówki dba o ich poprawność merytoryczną i metodyczną oraz o zgodność kwalifikacji osoby prowadzącej zajęcia. I tak w placówce odbywają się bezpłatnie:

* zajęcia z religii prowadzone przez nauczyciela - katechetę, legitymującego się odpowiednimi kwalifikacjami,

* zajęcia gimnastyki korekcyjnej, które są specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, gdzie ruch został w pewniej mierze podporządkowany celom terapeutycznym,

* zajęcia logopedyczne doskonalące mowę dzieci, usprawniające język, wargi, podniebienie

* zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zarówno z trudnościami edukacyjnymi, jak i dla dzieci o szczególnych uzdolnieniach.

 

Placówka oferuje także bieżący dostęp do innych, odpłatnych form zajęć. Ich celem jest wspomaganie edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie szerszego rozwoju zainteresowań i uzdolnień naszych wychowanków:

* zajęcia umyzykalniające prowadzone przez panią Edytę Tomaszczuk, artystę Państwowej Opery Bałtyckiej. Zajęcia te obejmują wszystkie dzieci, a ich koszt pokrywany jest ze składek wnoszonych na rzecz rady rodziców.

 

* zajęcia języka angielskiego organizowane przez firmę językową FUN i prowadzone w oparciu o autorskie programy przez panią Katarzynę Wiśniewską. Podstawową formą zajęć są gry, zabawy, nauka piosenek, wierszy oraz zajęcia plastyczne.

 

* zajęcia taneczne prowadzone przez Centrum Tańca Gabi. Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu w formie zabawy oraz konkursów do muzyki znanych i lubianych bajek.

 

Jednocześnie dbamy, aby zajęcia dodatkowe, o których mowa nie naruszały ramowego rozkładu dnia i nie kolidowały z zajęciami obowiązkowymi. Ponadto podczas zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje nieprzerwanie wykwalifikowany nauczyciel przedszkola.

tel. 058-683-76-58

ul. Rataja 5, 83-31 Łęgowo