GMINNE PRZEDSZKOLE W RUSOCINIE

STRONA GŁÓWNA

O NAS

GDZIE SIĘ ZNAJDUJEMY

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

KADRA PRZEDSZKOLA

ZAJĘCIA

PROGRAMY

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLA

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 

 

NAPISZ DO NAS

przedszkolerus@wp.pl

 
Oferta programowa przedszkola uwzględnia pełny rozwój osobowości małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy
 

Praca przedszkola odbywa się w oparcu o "ABC... Program wychowania przedszkolnego XXI wieku" autorstwa A. Łady-Grodzickiej, E. Bełczewskiej, M. Herde, E. Kwiatkowskiej, J. Wasilewskiej. Jest on zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz. U. Nr 2/2000 - Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999).

Jest to pozycja przeznaczona dla nauczyciela jako pomoc w jego codziennej pracy edukacyjnej, która daje mu jednocześnie możliwość wprowadzania nowych pomysłów i własnych modyfikacji. Program ten wspomaga również nauczycieli w realizacji priorytetowego celu przedszkola - wychowania ludzi śmiałych, dobrze radzących sobie w życiu, mający dobry kontakt z otoczeniem i samym sobą, ludz dobrzei czujących się we współczesnym świecie.

 

 

Do pracy z dziećmi wykorzystujemy rónorodne metody i formy, które wpływają na wszechstronny rozwój wychowanka. Realizujemy też różnorodne programy autorskie, w tym:

 

"Program adaptacyjny" stworzony został, aby przygotować przyszłych przedszkolaków do uczestnictwa w życiu przedszkolnym, złagodzić ból rozstania, zmniejszyć do minimum dramat dziecka i rodziców oddających swoje pociechy pod naszą opiekę i w końcu, aby rodzice nabrali przekonania, że opieka w naszym przedszklu jest fachowa i kompetentna. Dołożyliśmy też wszelkich starań, by stworzyć dzieciom optymalne, domowe warunki, tak by nie czuły się one zagubione w nowej rzeczywistości.

 

Program pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (trudnościami edukacyjnymi i dziećmi zdolnymi) "Dobry start". Jako, że wiek przedszkolny jest okresem intensywnego tempa rozwoju dziecka, którego prawidłowy przebieg ma decydujące znaczenie dla późniejszych lat życia, wychowanie w tym okresie powinno stymulować i kształtować jego rozwój. Powinno też przygotować je do podjęcia nauki w szkole, a także zapobiegać wszelkim nieprawidłowościom, wyrównywać fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe, a także rozwijać zdolności dziecka na maksymalnym dla niego poziomie. Te założenia przyświacają nam podczas realizacji programu.

 

Pamiętając o tym, iż odpowiedzialni za rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dziecka są zarówno rodzice jak i przedszkole stworzyliśmy "Program współpracy z rodziną". Wiemy bowiem, iż od właściwe zorganizowanej współpracy obu tych środowisk wychowawczych uzależniony jest optymalny rozwój dziecka. Dokładamy więc wszelkich starań aby zapewnić jednolite i zintegrowane oddziaływania wychowawcze niezbędne do pełnego sukcesu dziecka, pozyskujemy informacje o potrzebach i oczekiwaniach rodziców, prowadzimy wraz z nimi wspólne działania na rzecz rozwoju placówki, a ponadto każdego dnia przyczyniamy się do integracji obu środowisk.

 

Program edukacji regionalnej "W mojej małej Ojczyźnie". Szczególną uwagę skupiamy w nim na rozbudzaniu naturalnej wrażliwości dzieci poprzez kontakt z wytworami kultury, sztuki i techniki, czy też obserwowanie zjawisk i procesów zachodzących w najbliższym otoczeniu. Naszym wychowawczym ideałej jest bowiem światły i aktywny obywatel, znający tradycję regionu oraz czerpiący z dorobku współczesnej cywilizacji.

 

 


tel. 058-683-76-58

ul. Rataja 5, 83-31 Łęgowo